KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

CleanPipe – zabezpečená konektivita

Žijeme v digitální éře. Ta s sebou ale kromě nových obchodních a firemních procesů přináší také nová rizika. Vedle trendu digitální transformace sledujeme i pravidelný meziroční nárůst kybernetických útoků. Kyberzločinci ke své činnosti přistupují svědomitě a pro své útoky používají nejmodernější technologie a postupy. A protože v této éře, jsou naše data tím nejcennějším je důležité stejně svědomitě přistupovat i k ochraně vlastní společnosti. My se tím řídíme a stejnou úroveň ochrany nabízíme i našim zákazníkům prostřednictvím služby CleanPipe.

Proč zvolit službu CleanPipe?

Rychlé nasazení
Oproti nasazení on-premise řešení je nasazení cloudového řešení otázkou několika okamžiků a zároveň nevyžaduje změny v topologii sítě.

Vysoká dostupnost služeb
Díky robustnosti naší sítě a vysokému standardu technologií zajišťujících službu CleanPipe nabízíme SLA balíčky až do výše 99,99% garance a běh v režimu 24x7x365. Samozřejmostí je pak plná redundance všech komponent.

Škálování
V cloudu hostované řešení dokáže plynule uspokojit rostoucí poptávku po navýšení propustnosti bez nutnosti vylepšovat nebo měnit stávající řešení. Navíc je snadno rozšiřitelné na ostatní lokality.

Provozní náklady
Služba bezpečnosti v cloudu představuje předvídatelné provozní náklady bez velké jednorázové investice. Eliminuje náklady na pořízení, instalaci, personální zajištění a hosting on-premise řešení.

Automatické aktualizace
V rámci služby jsou zajištěné automatické aktualizace bezpečnostních definic a software. Pravidelné aktualizace jsou klíčové pro udržení kroku s útočníky.

Funkce

Automatický Failover
Služba běží nad dvěma geograficky oddělenými datovými centry a pro zajištění maximální dostupnosti je v případě zjištění výpadku automaticky přepnutá na druhou lokalitu.

Ochrana proti známým i neznámým hrozbám
Služba CleanPipe kombinuje ochranu pomocí tradičního IPS a anti-malware řešení proti známým hrozbám s pokročilou detekcí zero-day hrozeb skrze strojové učení a sandboxing.

Kontrola provozu na aplikační úrovni
Se službou CleanPipe dostanete kontrolu nad svými aplikacemi a uživateli. To umožňuje granulární nastavení ochrany podle principů zerotrust. Navíc získáte reporty o využívání aplikací jednotlivými uživateli.

Inspekce DNS provozu
Kontrolujete DNS provoz? A víte, že útočníci zneužívají DNS protokol pro C2 komunikaci se svými řídícími servery a mohou pomocí něho sestavit tunel a odcizit ze sítě citlivá data? Ochrana na úrovni DNS je navíc rychlá a výpočetně nenáročná.

Kromě již zmiňovaných technologií může služba zajišťovat také URL Filtering, Data Loss Prevention, Detekci odcizení doménových pověření, remote VPN a další.

Přidaná hodnota

Nejlepší zařízení na trhu
Služba je založená na špičkových technologiích od Palo Alto Networks. Díky této službě se tak zařadíte po boku největších světových firem, které v otázce kybernetické bezpečnosti sází právě na Palo Alto Networks. Na tyto technologie spoléhá 95 ze 100 největších firem na světě a celkově 71 % všech firem z TOP 2000. Kvalitu dokládají také výsledky nezávislých testů, jako jsou Gartner, Forrester a NSS Labs, kde pravidelně dosahují nejvyšších ocenění.

Reporting
V rámci služby je možnost dostávat pravidelné reporty o zjištěných hrozbách s jejich detailním popisem a dále reporty o využívání aplikací jednotlivými uživateli. Tyto reporty mohou sloužit, jako podklad pro splnění norem a kontrolu dodržování firemních politik. Také je možné nastavit individuální reporting podle vašich potřeb.

Expertní nastavení
Instalace a nastavení bude provedené specialisty na poli kybernetické bezpečnosti a NGFW. To vám zajistí maximální ochranu a ochrání investici díky využití plných kapacit řešení.

24×7 monitoring
Součástí služby je nepřetržitý monitoring dostupnosti a automatické řešení vzniklých problémů.

Možnosti nasazení

Kromě již zmiňovaných technologií může služba zajišťovat také URL Filtering, Data Loss Prevention, Detekci odcizení doménových pověření, remote VPN a další.

Bezpečná konektivita
První a preferovanou možností je nasazení formou bezpečné konektivity. Protože Kaora je zároveň poskytovatelem garantované internetové konektivity spočívá toto nasazení v zapojení sítě Kaora, jako svého poskytovatele internetových služeb. Bezpečnostní řešení je pak k této konektivitě připojené v rámci Kaora Secure Cloud. Výhodou tohoto řešení, jsou vyšší propustnosti a garance dostupnosti nezávisle na vašem poskytovateli internetu.

FWaaS
Druhou možností připojení je navázání IPSec či GRE tunelu z vašeho stávajícího WAN zařízení na náš koncentrátor. Tato možnost se používá především pokud není možné nebo není žádoucí změnit stávajícího poskytovatele internetu, případně to vzhledem k povaze lokality nedává smysl – příkladem mohou být malé pobočky. FWaaS je možné nasadit i jako fyzickou appliance do vaší sítě.

Poptávka služeb Kaora CleanPipe